deutsch english česky po slovensky

>  slová  >  prezentovať

Čítať

Začiatkom roka 1996 som prvý raz dostal príležitosť predstaviť sa na autorskej čítačke v berlínskom Českom Centre v úlohe čitateľa- prednášateľa. To bol začiatok dlhodobej spolupráce s touto kultúrnou inštitúciou, vďaka ktorej som mal vzácnu možnosť zoznámiť sa počas uplynulých rokov s mnohými českými spisovateľmi.

Predstaviť

České Centrum ma odporučilo pražskej agentúre Svět knihy / BookWorld, ktorá každoročne uspora- dúva prezentáciu Českej republiky na knižných veľtrhoch vo Frankfurte nad Mohanom a v Lipsku. Ak tam hosťovali českí literáti, odvtedy som mal zakaždým česť osobne ich predstaviť obecenstvu.

Podnietiť

Autorské čítačky a podobné akcie považujem za veľmi dôležité, aby sa vzbudil záujem obecenstva o literárne diela a ich autorov. Zážitok literatúry takpovediac všetkými zmyslami už mnohých ľudí podnietil pokračovať v čítaní.

Odkazy

České Centrum v Berlíne
Svět knihy / Bookworld

slová
miesta