deutsch english česky po slovensky

>  slova  >  prezentovat

Předčítat

Začátkem roku 1996 jsem dostal poprvé možnost vystoupit na autorském čtení v berlínském Českém Centru jako předčítač. Tím začala dodnes trvající spolupráce s touto institucí. Měl jsem štěstí seznámit se během těch let s mnohými českými autory.

Představit

České Centrum mě potom doporučilo pražské agentuře Svět knihy / BookWorld, která každoroč- ně pořádá prezentaci České republiky na knižních veletrzích ve Frankfurtu nad Mohanem a v Lipsku. A pokaždé, když tam od té doby byli hosty čeští literáti, měl jsem tu čest představit je publiku.

Podnítit

Autorská čtení a podobné akce považuji za velice důležité k tomu, aby se vzbudil zájem publika o literární díla a jejich autory. Prožití literatury takřka všemi smysly už u mnoha lidí podnítilo chuť k další četbě.

Odkazy

České Centrum v Berlíně
Svět knihy / Bookworld

slova
místa