deutsch english česky po slovensky

ukazovať: Berlín  <  miesta  <

Znútra a zvonka

Berlín je mojím domovom a takpovediac životnou láskou. Od začiatku som sa snažil nielen pozerať sa na toto mesto zvonka, ale aj porozumieť mu znútra. Logickým vyústením bolo moje úsilie ukázať a predstaviť mesto iným ľudom, podeliť sa s nimi o radosť zo svojich poznatkov a zážitkov.

Vľavo a vpravo

Berlín je metropolou histórie. V štruktúre mesta, v smeroch ulíc a železničných tratí, v polohe ná- mestí a budov, vľavo a vpravo, mimo vychodených chodníkov sa skrývajú neraz prekvapujúce po- drobnosti. Ale pozor: Berlín na mnohých miestach klame!

Hore a dole

Poďte so mnou na exkurziu, buď v podobe pre- hľadu, alebo na tematické výpravy: architektúra, literatúra, doprava alebo akákoľvek iná téma podľa vášho výberu. Pretože mesto sa dá preskúmať nie- len z autobusu, ale aj pešo (prípadne v kombinácii s mestskou hromadnou dopravou) či na bicykli. Dokážem pre vás zostaviť prehliadky s hociktorým spôsobom dopravy, aký si vyberiete. Rád s vami vyleziem vysoko hore, alebo zostúpim hlboko dolu, aby vašej pozornosti neunikol nijaký pozoruhodný kút.

slová
miesta