deutsch english česky po slovensky

>  home  <

Slová a Miesta

Vítam Vás na stránkach "Slová a Miesta". Rád by som vám predstavil dva hlavné aspekty svojho (profesionálneho) života.

Slová …

V sekcii "Slová" sa dozviete o mojej práci prekla- dateľa, moderátora autorských čítačiek i prezentácií a literárneho sprostredkovateľa.

Miesta …

V části "Miesta" nájdete informácie o mojej činnosti sprievodcu po Berlíne, v Postupime a okolí, ako aj organizátora zájazdov a iných turistických pro- gramov.

… a ešte viac

Okrem toho dlhodobo pracujem v rôznych kance- láriách a agentúrach, kde vďaka svojim jazykovým znalostiam pôsobím najmä v koordinujúcich a komu- nikatívnych funkciách. Táto téma nie je hlavným účelom mojej webstránky, ale rád vám o tejto oblasti poskytnem podrobnejšie informácie.

 

slová
miesta